Tag Archives

7 Articles
Çfarë është Ruteri ?

Çfarë është Ruteri ?

Në botë sot ka më shumë se 3 miliard përdorues të rregullt të Internetit, pjesë e kësaj jemi edhe ne dhe atë në baza të pa ndërprera ditore. Interneti është rrjet (network) me mundësi për kyçje publike të rrjeteve të ndërlidhura kompjuterike, që transmetojnë të dhëna (data) të caktuara duke përdorur Internet protokollin (IP) standard.

Me fjalë të tjera, interneti është rrjet i rrjeteve që përmban miliona pjesëza të vogla rrjetesh rajonale, akademike, të biznesit e qeveritare, të cilat në vetvete përmbajnë informata dhe shërbime të ndryshme, siç janë posta elektronike, format e kontaktit, bisedat e shkruara, me video dhe zë, transferuesit e skedave, shpërndarjen e të dhënave dhe dokumentet e tjera nga e gjithë bota.

Pra interneti është rrjet i rrjetave, dhe ajo çfarë ne duhet të na interesojë të dimë është se si realizohen këto rrjeta dhe cilat janë komponentët e tyre.

Komponentët e një rrjete kompjuterike janë:

 • Hosts (Kompjuterët, laptopët, pajisjet tjera mobile siç janë telefonat e mençur dhe tabletet).
 • Ruteri (Pajisjet që mundëson shkëmbimin e paketave në rrjetë përmes protokolleve të rutimit).
 • Suici (Pajisje përmes të cilës lidhen komponentët fundore (kompjuterët) në rrjetë).
 • Lidhjet (lidhja me tela apo fije optike dhe lidhja pa tela (wireless)).
 • Protokollet (Protokollet e rutimit IP, TCP, CSMA/CD, CSMA/CA).
 • Aplikacionet (Shërbimet e rrjetës).
 • Përdoruesit (Njerëzit dhe makinat).

Në këtë artikull do të shpjegojmë funksionin e Ruterit, njërën ndër komponentët më të rëndësishme dhe më te komplikuara për tu konfiguruar në krahasim me të tjerat. Çfarë është ruteri, si funksionon ai, dhe çfarë në fakt mundëson ruteri?

Çfarë është Ruteri ?

Një ruter është një pajisje e rrjetës që përcjell apo pason paketat me të dhëna në mes kompjuterëve në rrjetë. Ruteri është i lidhur në të paktën dy rrjeta të ndryshme dhe është pajisje kritike qe e mbanë  qarkullimin e të dhënave nga LAN në WAN dhe anasjelltas.

Kur paketat me të dhëna arrijnë në ruter përmes rrjetës ruteri lexon informatat e adresës në paketë në mënyrë që të përcaktoj destinacionin përfundimtar të paketës në fjalë.

Më pas, duke përdorur informatat në tabelën e rutimit apo rregullat e rutimit e pason paketën për në rrjetën tjetër nga ku paketa vazhdon rrugëtimin për në destinacionin përfundimtar. Kjo krijon atë që quhet vënjë e rrjetave mbi njëra tjetrën apo internetwork.Router1-Ameble

Ruterët përformojnë funksionin e “drejtimit të trafikut” në atë që ne e njohim si Internet. Pra, një paketë me të dhëna në mënyrë tipike përcillet nga një ruter në tjetrin përmes rrjetave që konsistojnë në internetwork deri në momentin që arrijnë nyjën përfundimtare të destinacionit.

Kur të dhënat dërgohen nga një rrjetë në tjetrën paketat gjithsesi se do të kalojnë përmes ruterit i cili edhe u tregon rrugën paketave. Këtë punë ruteri e kryen duke kontrolluar IP-në e destinacionit në header të çdo pakete dhe duke ju referuar tabelës ku ruhen rutat, e zgjedh rrugën me te mire për t’i përcjellë paketat.

Interneti vetvetiu është një rrjetë globale që lidhe miliona rrjeta më të vogla andaj rëndësia e ruterit është shumë e madhe.

Jo të gjithë ruterat janë të njëjtë pasi që secili varet nga puna që e kryen dhe dallojnë nga lloji i rrjetës në rrjetë. Ju mund të shihni ndonjë pajisje dhe të mos kuptoni që është ruter. Çka e definon ruterin nuk është forma, ngjyra, madhësia apo prodhuesi, por është funksioni i rutimit të paketave ndërmjet kompjuterëve.

Ruterët më të njohur për ne janë ruteret e vegjël shtëpiak apo ruteret e zyrave që thjeshtë pasojnë të dhënat, si ueb faqet, e-mail-at, videot, bisedat ne skype, dëgjimin e muzikës online, etj. Këta rutera mundësojnë të gjitha këto gjëra në lidhjen që krijohet në mes kompjuterit tuaj dhe Internetit. Për shembull, modemi kabllor i cili ruton të dhëna në mes jush dhe furnizuesit tuaj të internetit mund të konsiderohet ruter.

Një ruter është një kompjuter, softuer dhe harduer i të cilit modelohet për t’ju përshtatur detyrës së rrugëtimit dhe dërgimit të informacionit në destinacion.

Ruterat përgjithësisht kanë një sistem operativ specifik (për shembull Cisco IOS, Juniper Networks JUNOS dhe JUNOSe, Mikrotik, etj.), RAM, NVRAM, memorie flash, një ose më shumë procesorë si dhe një ose më shumë ndërfaqja me rrjetin.

Ruterat e fuqishëm përmbajnë disa procesorë dhe qarqe të integruara specifike për aplikacionet (ASIC) dhe përdorin procesimin paralel në shkallë të gjërë.

Routerat lidhen me dy ose më shumë  nënrrjeta (subnets) logjike të cilat jo domosdoshmerisht përkojnë një më një më ndërfaqjet fizike të routerit.

Termi suiç (swich) i shtresës së trete përdoret shpesh në vend të ruterit (router), por suiçi është një term shumë i përgjithshëm pa një përkufizim teknik të përcaktuar. Në zbatimin e tij praktik, ruterat optimizohen për përdorimin e ndërfaqjeve Ethernet LAN dhe nuk mund të kenë ndërfaqje të tjera fizike. /ameble

Si ta fillojmë karrierën në IT

Si ta fillojmë karrierën në IT

Të nderuar miq të Ameble-së, është koha kur shumë prej jush keni mbaruar shkollën e mesme dhe jeni duke u përgatitur që të regjistroheni në fakultet. Ndoshta nuk duket kështu, por ky është momenti kur secili përson fillon përgatitjen për të ardhmen e tij/saj duke u përcaktuar në atë që e quajmë “karrierë” apo profesioni që ju do të ushtroni në punë.

Ameble Si ta fillojme karrieren ne IT

Nëse tanimë nuk jeni të përcaktuar apo jeni në mëdyshje se çfarë është më së miri që të studioni, atëherë lexoni disa nga pikat në këtë manual që të shihni se a janë këto gjërat të cilat keni dëshirë që ti bëni me zell.

Si ta fillojmë Karrierën në IT

Shumë njerëz i admirojnë personat që merren me IT (Teknologji Informative).  Ky profesion është mjaft i mire por nuk do të thotë që ju do të merreni vetëm me pajisje kompjuterike nëse e zgjedhni këtë të fundit si profesionin. T’u ndihmoni të tjerëve se si ta përdorin kompjuterin e tyre është një pjese e madhe e këtij profesioni.

Lëmia e Teknologjisë Informative është tepër e gjerë. Duke filluar nga makinat ATM për bankomat, teknikat kompjuterike, rrjetat kompjuterik,  ueb dizajni, regjistrues produksioni, të gjithë këta janë njerëz të IT-së.

 1. Zbuloni nëse tani më keni aftësi në IT. Nëse keni një kompjuterë dhe nëse e përdorni këtë të fundit më shumë sesa të shkruani në “office”, të luani lojra, apo të bëni shfletim të zakonshëm në internet atëherë ju jeni në rrugë të duhur për tu bërë IT.
 2. Bëni një liste me gjërat të cilat keni dëshirë të merreni në IT. Për shembull, nëse ju pëlqejnë shumë lojërat kompjuterike dhe i luani ato, ju mund ti listoni lëmin si ”testues lojërash kompjuterike” apo “të shkruani softuer lojërash. Nëse jeni të pasionuar pas dizajnit atëherë mund të zgjedhni “dizajnin grafik” apo “dizajnin softuerik”, apo nëse jeni të interesuar se si funksionon interneti dhe si lidhen kompjuterët në rrjete në mes tyre atëherë profesioni i administratorit të rrjetave do të ishte i duhuri për ju.
 3. Zgjedhni drejtimin e duhur brenda IT’së që do të ju bëj të lumtur. Nëse me të vërtet kënaqeni duke e bërë këtë gjë atëherë ju do të keni progres në këtë drejtim për një periudhe mjaft të shpejtë.
 4. Njihuni me njerëzit e duhur. Zakonisht përsonat që janë IT kanë dëshirë që të ndajnë eksperiencën e tyre me të tjerët.
 5. Fakulteti është tepër i rëndësishëm, por nuk duhet të ndaleni me kaq. Mos u ndalni së eksploaruari për mundësitë edukative që kane lidhje me IT duke përfshire edhe kurset/ trajnimet online, dhe determinoni se cilat janë kërkesat kyçe të këtij studimi.
 6. Patjetër që lemia e IT është e gjërë dhe nëse duam që të specializohemi në drejtime të caktuara atëherë nuk e kemi mundësinë për të gjitha këto drejtime në Kosovë, por shqyrtoni mundësinë që të zgjedhni të studioni ndonjërin nga fakultetet e cekura më poshtë:
 7. Disa nga drejtimet që ofrohen nëpër universitetet dhe kolegjet në Kosovë janë: Shkenca Kompjuterike, Shkenca Kompjuterike dhe Inixhieri, Menaxhimi i Mekatronikës, Automatizëm, Informatike, Informatike Aplikative, Telekomunikacion, Elektronike, Menaxhment dhe Informatikë.
 8. Kur përmendim profesionin ne patjetër që nënkuptojmë që të kualifikohemi në ndonjërin nga këto drejtime apo profesione që listuam më lartë dhe pa dyshim që këtë e bëjmë në mënyrë që të punësohemi. Personat që janë IT zakonisht fillojnë karrierën e tyre duke u punësuar fillimisht në pozita më të thjeshta siç mund të jenë: IT konsulent, IT vlerësues, IT teknik, IT servisues për të kaluar më pas në pozita më specifike siç mund të jenë: IT Asistent (Rrjeta),  IT Asistent (Serverë), IT Asistent (Softuer),  Ueb Dizajner, Network Administrator (Administrator i Rrjetave), etj.

KUJDES: Për të qenë nje IT i mirë, ju duhet që vazhdimisht të percjellni të rejat e përditshme nga bota e teknologjisë. Kjo nënkupton që të lexoni vazhdimisht se çfarë ka dal e re në IT, si funksionon kjo e fundit dhe çfarë përmbajtje ka.

Ri-certifikimi: është pjesa kruciale e gjithë mundit tuaj. Nëse ju keni ndjekur një kurs të caktuar disa vite më parë, kjo nuk donë të thotë që ju jeni akoma të mirë të bëni një pune të re, apo të jeni konkurrent me personin që është certifikuar pas jush. Përsonat me certifikata të CISCO’s duhet që të ri-certifikohen në mënyrë që të llogariten si të pajisur me certifikate (të certifikuar), përsonat që kanë certifikatë të Microsoft-it, duhet që të ecin me hapin e kohës duke u certifikuar për çdo sistem të ri që kjo e fundit publikon, sepse certifikatat vlejnë vetëm për sisteme të caktuara.   Për shembull, certifikata e Microsoft për Windows XP MCSA nuk ka vlerë  për sistemin Windows 8.

Shpresojmë që sado pak, ky artikull të ju ketë ndihmuar. Ameble ju uron suksese në karrierën tuaj në të ardhmen.  |ameble|

Kompania Belkin blen Linksys nga Cisco

Kompania Belkin blen Linksys nga Cisco

Kompania private Belkin ka njoftuar se ka arritur një marrëveshje me Cisco-n për të blerë biznesin e tyre Linksys (Home Networking Business), duke përfshirë këtu produktet e saj, teknologjinë dhe punonjësit e talentuar.

Ne jemi shumë të ngazëllyer për këtë marrëveshje, tha Chet Pipkin, shefi ekzekutiv i kompanisë Belkin. “Organizatat tona ndajnë dy besime shumë thelbësore, kemi qëllime të njëjta dhe ndajnë një pasion për plotësimin e nevojave të klientëve tanë nëpër pikat e ndryshme. Qëllimi përfundimtar nga Belkin është që të jetë udhëheqës global për lidhjet në shtëpi dhe hapësirë (rrjeteve pa tel me WiFi) dhe kjo marrëveshje është një hap i rëndësishëm për të kuptuar vizionin tonë. ”

Nuk ka detaje ende se sa kanë paguar Belkin Cisco-n për Linksys. |ameble| [divider top=”0″]

Cisco paditet për përdorimin e motos “Tomorrow Starts Here”

Cisco paditet për përdorimin e motos “Tomorrow Starts Here”

Cisco është paditur për shkelje te rregullave të markës tregtare mbi një nga fushatat e saj të marketingut. Universiteti East Carolina në Greenville, North Carolina ka njoftuar për fillimin e procedurave ligjore në gjykatën federale, mbi përdorimin e parullës apo motos “e nesërmja fillon këtu” (Tomorrow Starts Here), fushatë kjo nga Cisco e shfaqur nepër televizione, publikime të shtypura dhe gjithashtu në internet (shih videon më poshtë).

Sipas Things D, ECU ankohet për përdorimin e motos së tyre në ketë fushatë te Cisco-s pa kërkuar të drejtën autoriale.
Universiteti publik 105 vjeçar thotë se ka përdorur kete moto për më shumë se një dekadë, në reklama dhe në shtyp. Kancelari i ECU-s Steve Ballard thotë se është “thelbësore që të marrin masa për të mbrojtur markën që përcakton identitetin tonë dhe vizionit”.

Cisco është kontaktuar për ketë mirëpo nuk ka komentuar asgjë. |ameble|

[youtube id=”BJSjbttGaVM” width=”600″ height=”350″]

[divider top=”0″]

Cisco ka në plan të shes sektorin e Linksys-it

Cisco ka në plan të shes sektorin e Linksys-it

Cisco është duke u përgatitur për shitjen e pjesës së router-ave Wireless Linksys, sipas Bloomberg.
Gjigandi i teknologjisë si duket ka kontraktuar kompaninë Barclays për të ndihmuar në shitjen e Linksys-it, i cili është blerë në vitin 2003 për 500 milion $.

Shitja është pjesë e strategjisë së vazhdueshme të Cisco-s për tu zhvendosur nga tregu i konsumit dhe që të përqendrohet në njësitë e kompanive dhe ndërmarrjeve të saj të shërbimit. Kjo strategji eshte shfaqur nga 2011 prej ndërprerjes se biznesit të saj me kamera Flip dhe shkurtimet masive të fuqisë punëtore të saj globale në 14 %.

As Cisco as Barclays deri tani nuk kanë komentuar mbi këto thashetheme.|ameble| [divider top=”0″]

Apple ka blerë kompaninë “AuthenTec”

Apple ka blerë kompaninë “AuthenTec”

by bmbi 0 Comments

Apple ka rënë ne dakord për ta blerë kompaninë me të njohur “AuthenTec” qe merret më sigurinë e telefonave, në një marrëveshje me vlerë rreth 356 milion dollar. Në aspektin e çmimeve, blerja e  AuthenTec është një nga marrëveshjet më të mëdha e bërë nga Apple.

AuthenTec me bazë ne Florida, ndër të tjera, merret edhe me sensorë për gjurmët e gishtave, menaxhimit e softuerëve për identifikim dhe është e fokusuar në pajisjet informatike për qëllime të sigurisë. Kompania thotë se prodhimet e tyre ofrojnë siguri në qindra miliona pajisje. Disa prej klientët te tyre janë Cisco, HBO, HP, Lenovo, Samsung, Sony Ericsson, Motorola dhe Samsung. |ameble| [divider top=”0″]

Cisco ju përgjigjet ankesave për Cisco Connect Cloud

Cisco ju përgjigjet ankesave për Cisco Connect Cloud

by bmbi 0 Comments

Cisco cloudShërbimi “Cisco Connect Cloud”, ka shkaktuar mjaft probleme dhe zhurmë, pasi qe ka lëshuar një automatik update për firmware të Router-ve. Poseduesit e Router-ve specifik Cisco Linksys E2700, E3500 dhe E4500 nuk kanë mundur të kyçen pas këtij update-i, dhe janë përballë me një kërkesë para kyqjes për tu regjistruar në Cisco Connect Cloud. Pastaj, disa edhe kanë humbur parametrat(settings-at) e tyre, nëse e kanë ristartuar pajisjen.

Perveq kësaj, Cisco gjithashtu ka lënë disa te drejta(permissions) për vete për të ofruar me vonë shërbim. Sigurisht, qe ankesat kanë filluar menjëherë në forume nëpër internet në lidhje me këto dy qeshje, për update firmware dhe për të drejtat e rezervuara nga Cisco.

Por më pas, Cisco ka lëshuar një deklaratë pas gjithë atyre ankesave dhe ka kërkuar falje për dy problemet, dhe udhëzimet se si të behet firmware downgrade u paraqiten menjëherë nga një administrator në forume te Cisco-s, i cili shfaqi gjithashtu hapat se si të kthehet kjo në gjendje të me hershme. |extremetech.com| [divider top=”0″]