Tag Archives

3 Articles
Kosova bëhet me SWIFT kod

Kosova bëhet me SWIFT kod

SIFTShoqata për Telekomunikim Financiar Ndërbankar Mbarëbotëror (SWIFT), ka caktuar një kod të veçantë shtetëror për t’u përdorur në lidhje me identifikimin e institucioneve financiare të Republikës së Kosovës.

Banka Qendrore e Kosovës (BQK), ka njoftuar se njëkohësisht, mbi bazën e këtij kodi të veçantë shtetëror, SWIFT-i ka nisur procesin e krijimit të kodit të identifikimit ndërkombëtar – BIC të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës (BQK) dhe të lidhjes së saj në sistemin e SWIFT-it. “Rrjedhimisht, do të bëhet edhe riemërtimi i kodeve të identifikimit ndërkombëtar të bankave komerciale vendore të lidhura në sistemin e SWIFT-it në bazë të kodeve të shteteve të huaja si dhe do të mundësohet lidhja në sistemin e SWIFT-it edhe e bankave të tjera komerciale vendore”, thuhet në komunikatë.

Sistemi i SWIFT-it sot është sistemi parësor i komunikimit ndërkombëtar mes institucioneve financiare. “Përdorimi i kodit unik shtetëror në lidhjen e BQK-së dhe të bankave komerciale vendore në sistemin e SWIFT-it do të afirmojë ndërkombëtarisht institucionet financiare të vendit si dhe do të lehtësojë kryerjen e transaksioneve ndërkombëtare të qytetarëve dhe personave juridikë të vendit”, thuhet në komunikatën e BQK-së.

Po ashtu BQK-së do t’i mundësohet ushtrimi më efikas i funksioneve të mbikëqyrjes së institucioneve financiare vendore, duke përfshirë edhe luftimin e shpëlarjes së parave dhe të financimit të terrorizmit. “Vendimi i SWIFT-it për përdorimin e një kodi të veçantë shtetëror për Republikën e Kosovës u mor si përgjigje në kërkesën përkatëse të BQK-së, e cila u mbështet nga bankat qendrore të vendeve të grupit G-10 si dhe nga Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Botërore”, thuhet në komunikatën e BQK-së. |digjitale| |ameble|

Ndërlidhje e ndërmarrësve me investitorë

Ndërlidhje e ndërmarrësve me investitorë

bsck_ICT_Kosovo

Të gjithë ata që dëshirojnë të fillojnë ose zgjerojnë biznesin e tyre dhe të bëhen gati për financim nga 10,000 deri 5,000,000 milionë dollarë, mund të aplikojnë në “Garën e Pranverës 2013”.

Në kuadër të projektit Koalicioni i Bashkuar për Ndërmarrësi të financuar nga Ministria e Punëve të Jashtme të Holandës, Organizata nga Holanda BiD Network në bashkëpunim me Business Support Centre Kosovo (BSCK) kanë filluar implementimin e garës me biznes plane për ndërmarrësit dhe bizneset kosovare që kanë nevoja financiare nga 10,000 deri 5 milion dollarë. Biznes planet novatore me potencial rritje ekspozohen tek një rrjet i investitorëve privat dhe ndërlidhen me fonde të NVM-ve nga e gjithë bota.

Të gjithë ndërmarrësit kosovar që kanë ambicie për t’i rritur bizneset e reja apo ekzistuese mund të përfitojnë nga gara online me biznes plane, që ka për qellim nxitjen e zhvillimit ekonomik dhe krijimin e vendeve të reja të punës në Kosovë. Biznes planet premtuese prezantohen tek investitorët nga BiD Network dhe marrin këshilla nga ekspertët në të gjitha aspektet e arritjes së marrëveshjeve me investitorët. Përveç ndërlidhjes me investitor, BiD Network ofron edhe këshilla dhe mentorim biznesi nga ekspert lokal dhe ndërkombëtar për të gjithë ndërmarrësit e motivuar kosovar.

Për shkak të ndërlidhjes së bizneseve kosovare me investitor ndërkombëtar, të gjitha bizneset planet e dorëzuara përmes internetit duhet të jenë në gjuhën angleze. Kjo garë është e hapur për te gjithë qytetaret e Republikës së Kosovës deri më 2 qershor 2013. Të gjithë ata që dëshirojnë te fillojnë ose zgjerojnë biznesin e tyre dhe të bëhen gati për financim, mund të aplikojnë përmes http://www.bidnetwork.org/kosovo. Përveç tjerash, të gjithë aplikantët do të përfitojnë edhe trajnime falas, të cilat përfshijnë trajnimin mbi pasqyrat financiare dhe trajnimin mbi prezantimin e planit të biznesit para investitorëve.

BiD Network operon në 17 shtete të botës në Amerikën Latine, Azi, Afrikë, dhe Lindjen e Mesme. Deri më sot numëron 40 mijë anëtar, 10 mijë ndërmarrës, 3 mijë biznes plane, 800 trajnerë dhe 115 investitor ndërkombëtar,  ndërsa Digjitale është një prej partnerëve të ICT Spring Challenge 2013, të organizuar në nivel rajonal nga BiD Network. |digjitale||ameble|

Femra.net, portal për gjininë femrore

Femra.net, portal për gjininë femrore

femra.net -ameble

Women.net është një portal i njohur botëror që sjell informacione të rëndësishme mbi femrën, por ajo mbi të cilën kemi dedikuar këtë artikull në Digjitale, ka të bëjë me një portë të re në shqip për femrën, që bart po të njëjtën adresë digjitale, femra.net.

E zhvilluar dhe fuqizuar nga Public Communication, femra.net është një portal që është lansuar së fundi në Kosovë, me qëllimin që të sjellë informata mbi modën, shëndetin, familjen dhe argëtimin, drejt gjinis femërore, duke trajtuar tema të ndryshme nga këto kategori, por edhe duke sjell edhe shumë informata tjera edukative dhe argëtuese.

Nga një editorial botuar me rastin e lansimit të këtij portali, kryeredaktorja Edita Sahiti-Bekteshi tregon mbi misionin dhe vizionin që ka ky portal, që duket se veqse ka marr një pozitë të mirë në treg, veçanërisht përkrahë vizitorëve online të gjinisë femrore.

Ueb faqja ka një dizajn të thjeshtë dhe të lehtë për tu orientuar (që gjithashtu është mobile ready), me artikuj të publikuar në kategori të ndryshme, ndërsa duke vëzhguar pranin e këtij portali në rrjetet sociale mund të shohim se po pranohet mjaft mirë, diçka e këtillë specifike dhe e orientuar drejt lexuesit të vet. |digjitale| |ameble|