Tag Archives

2 Articles
Nuk përfundon mbështetja për Windows Server 2008

Nuk përfundon mbështetja për Windows Server 2008

Edhe pas njoftimit për sistemin e ardhshëm të Windows Server 2012, Microsoft ka deklaruar se nuk do të përfundojë mbështetje për Windows Server 2008 deri në vitin 2015.  Fagerness Sonya, Drejtor për Mbështetje në Microsoft, raporton se mbështetja për Windows Server 2008 është zgjeruar për të pasqyruar lirimin e Windows Server 2012. Sipas Fagerness, Windows Server 2008, gjatë kohës së migrimit ne Windows Server 2012 kërkon përkrahje të madhe, dhe për këtë arsye mbështetja është shtyer deri më 15 janar 2015. Data e paraparë për përfundimin e mbështetjes për Windowds Server 2008 ishte planifikuar deri më 9 korrik 2013. Me këtë vendim për mbështetje, Microsoft mundëson klientëve edhe 2 vite shtesë për të planifikuar migrimin e tyre në sistemet e  reja të Windows Server. Organizatat që aktualisht kanë të instaluar platformën Windows Server 2008 duhet të kanë parasysh datat e reja të përfundimit të mbështetjes nga Microsoft, dhe planifikojnë gradualisht migrimin në Windows Server 2012. |ameble| [divider top=”0″]

Microsoft publikon sistemin operativ Windows Server 2012

Microsoft publikon sistemin operativ Windows Server 2012

Microsoft ka njoftuar për sistemin e ri operativ si themelet e “OS Cloud – Microsoft Windows Server 2012” që vjen me përditësime (updates) të rëndësishme që kanë të bëjnë me virtualizim, ruajtje, rrjeta si dhe automatizim. Sipas Microsoft-it, “qindra tipare të reja” kanë gjetur rrugën e tyre në këtë sistem të ri operativ.

Sistemi operativ ka qenë gjithmonë një rrahje zemre në Teknologjinë Informative dhe tani është duke përjetuar një rilindje në botën e re të shërbimeve cloud”, tha Satya Nadella, Presidente e Microsoft Server Tools. Microsoft Windows Server 2012  ofrohet në katër edicione, duke filluar nga:

  • Datacenter (me çmim nga 4809 $),
  • Standard (me çmim nga $ 882),
  • Essentials (me çmim nga $ 501, që rekomandohet për sistemet që kanë deri  25 përdorues) si dhe
  • Foundation (vetëm OEM). |ameble| [divider top=”0″]