Tag Archives

2 Articles
Li-Fi, 100 herë më i shpejt se Wi-Fi! (Video)

Li-Fi, 100 herë më i shpejt se Wi-Fi! (Video)

Në muajt e ardhshëm pritet të shohim dhe dëgjojmë edhe më shumë rreth rrjetit Li-Fi, që është një teknologji pa tela (wireless) që transmeton të dhënat me shpejtësi të lartë duke përdorur komunikimin me dritën e dukshme “visible light communication” (VLC).

Li-Fi ambienti

Më herët shkencëtarët duke përdorur Li-Fi në laboratorët e tyre kanë arritur të regjistrojnë shpejtësinë prej 224gbit/s, kështu që potenciali për këtë teknologji për të ndryshuar gjithçka në lidhje me mënyrën se si ne e përdorim Internetin, është i madh.

Ketë teknologji tani për herë të parë shkencëtarët e kanë testuar edhe jashtë laboratorit, testimet e para janë realizuar në zyrat dhe mjediset industriale në Talin, Estoni, ku raportet e para tregojnë se mund të arrijnë transmetimin e të dhënave deri në 1GB/sek, që është 100 herë më shpejt se mesatarja e tanishme e shpejtësisë Wi-Fi.

Li-Fi u shpik nga Harald Haas nga Universiteti i Edinburgut, Skoci në vitin 2011, ku ai për herë të parë tregoi që nga ndërprerja (flickering – ndezja dhe fikja me shpejtësi së padukshme nga syri) e dritës nga një LED të vetëm, ai mund të transmetojë shumë më shumë të dhëna se sa WiFi-ja. Nëse llogarisim rekordin 224gbit/sek në laborator, i bie që është ekuivalent me 18 filma nga 1.5 GB, secili duke u shkarkuar për çdo sekondë.

Teknologjia VLC, përdorë si medium dritën e dukshme në mes të 400 dhe 800 teraherc (THz). Li-Wi në thelb punon si një formë tepër e avancuar e kodit Morse, ku me dridhjet (flickering) të një LED-i me shpejtësi ekstreme kane arritur të përdorin për të shkruar dhe për të transmetuar gjërat në kodin binar.

Sidoqoftë, në dekadat e ardhshme pritet të shohim nëse Li-Fi do të zëvendësojë Wi-Fi, edhe pse të dy teknologjitë mund të përdoren së bashku për të arritur rrjetet më efikase dhe më të sigurta. /ameble

Google i di gati çdo fjalëkalim të rrjetit Wi-Fi në botë

Google i di gati çdo fjalëkalim të rrjetit Wi-Fi në botë

Sipas një raporti të fundit nga Computerworld, Google e di fjalëkalimet (password-at) e miliona përdoruesve të Android-it në mbarë botën.

Të dhënat për fjalëkalimin e WiFi në pajisjen tuaj Android me sa duket janë te ruajtura në një mënyrë që Google mund tu shoh se çfarë fjalëkalime individuale posedon pajisja.

Backup my data

Kjo ka çuar në një shqetësim të intimitetit personal, edhe pse sipas disa ngjarjeve të me hershme, Google nuk është aq e kujdesshme për çështjet e privatësisë, pra kjo do të thotë se në qoftë se qeveria i kërkon atyre të dhënat për fjalëkalimet Wi-Fi, atëherë Google-it i duhet ti jap ato, kështu që nëse ata e shohin nevojën për tu qasur në rrjetin tuaj Wi-Fi atë e bëjnë në mënyrë shumë të lehtë.

Përderisa jemi tek çështja e privatësisë, nga kjo i bie që edhe kompania Apple për qëllime të ngjashme ka futur opsionin fingerprint tek modeli i tyre i fundit iPhone 5S, që më anë të skanimit të gishtit mund t’ju qasesh smartphone-it! |ameble|