SHPËRNDAJE

Disa programer të Linux-it vendosën të hyjnë më thellë në përmirësimin e kodit të Androidit 4.0.x ICS dhe shfaqën një version të ri të ashtuquajtur Linaro. Qëllimi i tyre ishte përmirësimi i kodit në mënyrë që të arrihet dukshëm efektshmëria.

Për më tepër, distribucioni i Linaros për Android 4.0.x ka tërhequr vëmendjen e ekipit të CyanogenMod, dhe të gjithë mund të paramendojmë se çfarë do të ndodhë më pas. Tashmë pjesë të kodit Linaro janë dorëzuar ekipit të CyanogenMod dhe aktualisht është në pritje të miratimit për tu vendosur në kodin kryesor, ku pastaj do të mund të përdorët në të gjitha pajisjet  me softuerin CyanogenMod dhe efektshmërinë mahnitëse. /meetgadget/ [youtube id=”mrQRYmYip6Q” width=”600″ height=”350″] [divider top=”0″]

SHPËRNDAJE