SHPËRNDAJE

Këto janë disa nga Aplikacione më të mira që Google i veçoj për vitin 2012, të cilat mund të shkarkohen nga Google Play. Disa prej tyre ishin nisur në vitin 2012, e disa të tjera pas përditësimeve të bëra kanë arritur një nivel më të madh të shërbimeve.

Nëse dëshironi ti shkarkoni aplikacione të cilat janë veçuar nga Google si dhe informoheni më shumë rreth tyre, me një klikim mbi fotografitë të dhëna më poshtë, do të qaseni drejtpërsëdrejti në Google play. |ameble|

 1. Zappos.com

 

 

 

 

 

2. Everonte

 

 

 

 

 

3. Grimm’s Snow White

 

 

 

 

 

4. Pocket

 

 

 

 

 

5. Ancestry

 

 

 

 

 

6. Fancy

 

 

 

 

 

7. SeriesGuide Show Manager

 

 

 

 

 

8. Pixlr Express

 

 

 

 

 

9. TED

 

 

 

 

[divider top=”0″]

SHPËRNDAJE