SHPËRNDAJE

Për të treten herë me radhë, kompania gjigante Apple, merr çmimin e parë si brend me shumë vlera dhe kështu radhitet në vendin e parë, duke lenë pas kompaninë Microsoft në vendin e dytë, kompaninë Coca-Cola në vendin e tretë, IBM në vendin e katërt, Google në vendin e pestë dhe McDonald’s në vendin e gjashtë. Apple ka arritur të fitoj vendin e parë duke e llogaritur vlerën e këtij brendi e cila është rreth 104 miliard $.

Apple Tabela

Kompania Samsung është renditur në vendin e nëntë, një sukses i madh i arritur në krahasim me vitin e kaluar.  Mënyra se si ata janë duke u rritur dhe zhvilluar në vitet e ardhshme mund të pretendojnë një vend në top 5-shën.

TOP 20 e kompanive si brende me vlerë është si në vijim;

 1. Apple
 2. Microsoft
 3. Coca-Cola
 4. IBM
 5. Google
 6. McDonald’s
 7. General Electric
 8. Intel
 9. Samsung
 10. Louis Vuitton
 11. BMW
 12. Cisco
 13. Oracle
 14. Toyota
 15. AT&T
 16. Mercedes-Benz
 17. Disney
 18. Wal-Mart
 19. Budweiser
 20. Honda

Për të parë listën komplete duke përfshirë renditjen e kompanive në TOP 100 e prezantuar nga Forbes, mund të informoheni në këtë link|ameble|

SHPËRNDAJE