SHPËRNDAJE

Me Root nga fjala angleze nënkuptojmë “Rrënjë”, pra në gjuhën e teknologjisë kjo i bie që i jep privilegje aplikacioneve të ndryshme në rrënjë (brendësi) të smartphone-ve. Me dhënien e këtyre të drejtave në programe të ndryshme nëpërmes Root jepet mundësia të ndryshohen shumë gjëra në smartphone, e që disa do ti cekim më poshtë.

Aplikacionet më të përdorura për smartphone që kanë Root:

Aplikacioni Greenify – për optimizimin e baterisë:


Seeder – Për rritjen e shpejtësisë në smartphone-it.

Xposed Framework – Modifikimin i ndërfaqes (UI)

Lucky Patcher (mundesh edhe pa root) – hackimin e lojërave offline.


Wifikill – ndaljen e Wi-Fi të personave në të njëjtin rrjet.

SHPËRNDAJE