SHPËRNDAJE

Ngjarjet e mëdha historike gjatë zhvillimit të njerëzimit shënohen me data dhe kryesisht rikujtohen në përvjetorin e asaj datë. Po ashtu edhe historia e zhvillimit të teknologjisë karakterizohet me data interesante. Më 1 tetor 1982, pra, 30 vite më parë, u lirua në Japoni kompakt disk i parë komercial, nga Billy Joel’s “52nd Street”. Në fakt disku kompakt (CD) u shpik disa vite më parë, por data e 1 tetorit të viti 1982 njihet si datë e lansimit të kompakt diskut të parë komercial nga bota e muzikës.

Një nga këngët nga albumi Billy Joel’s “52nd Street”, të paraqitur në kompakt disk 30 vite më parë mund të dëgjojeni në linkun e më poshtëm. |ameble|

[youtube id=”r4JiMpNtwXE” width=”600″ height=”350″]

[divider top=”0″]

SHPËRNDAJE