SHPËRNDAJE

Avanconi njohurit tuaja në vegla të zhvillimit të aplikacioneve dhe mësoni teknologjitë e reja që ju bëjnë të jeni një hap para të tjerëve. Mësoni teknikat e dëshmuara në zhvillimin e aplikacioneve për platformat desktop, web dhe mobile. Nëse jeni të interesuar për të përfituar njohuri në krijimin e aplikacioneve për Windows Phone 7, nga tani këtë mundësi e keni edhe në Kosovë. Ky trajnim  ofrohet nga INFINIT – Qatar Training Center.

Çfarë mund të përfitoni nga ky trajnim?

 1. Hyrje në programimin për Windows Phone
 2. Programimi për WP me C# dhe Silverlight
 3. Njoftimi me XAML
 4. Orientimi (Orientation) në Windows Phone
 5. Prekja (Touch) në Windows Phone
 6. Programimi me/për Zë (Sound)
 7. Ueb shfletuesi (browser)
 8. Stilet dhe resurset
 9. Navigimi
 10. Isolated Storage / Memorie e rezervuar
 11. Panelet drejtuese (layout panels)
 12. Manipulimi me skedarë
 13. Përdorimi i Accelerometer
 14. Animimi në Windows Phone
 15. Programimi për ndarje (share)
 16. Programimi në harta (maps)
 17. Hyrje në programimin e lojërave (XNA)
 18. Praktikat më të mira për progamim
 19. Windows Phone tregu (marketplace)

INFINT – Qatar Training Center është themeluar në qershor të vitit 2012 në kuadër të organizatës humanitare Magbuleja, dhe ofron kurse dhe trajnime kualitative nga fusha të ndryshme. Për më shumë informata informohuni në portalin infinitcenter.com  |ameble|  [divider top=”0″]

SHPËRNDAJE