SHPËRNDAJE

iPhone 5 përsëri në listën e smartphone-ve me probleme. Deri me tani kemi bërë shumë njoftime për të metat e iPhone 5 të shfaqura nga përdoruesit e tyre. Kësaj radhe një numër i konsiderueshëm i pronarëve të iPhone 5 kanë raportuar një problem të ri që vazhdimisht tregon datën dhe kohën e gabuar.

Mbi 20 faqe në internet për komunitete të mbështetura nga Apple është vërejtur se pronarët e iPhone 5 ankohen në lidhje me sinkronizimin e datës dhe kohës në iPhone 5. Disa prej tyre përjetojnë një vonesë prej një dite, ndërsa të tjerët po raportonin se vonesa është edhe më madhe, deri në dy javë.

Disa nga pronarët e iPhone supozojnë se ky problem është shfaqur kryesisht kur ata gjinden në shtëpi, për shkak të veprimit kontradiktor në mes të Wi-Fi dhe LTE. Përdoruesit kanë sugjeruar dhe disa metoda të zgjidhjes së këtij problemi duke bërë ndryshimin e  datës dhe kohës nga funksioni automatik në atë manual, skuqjen e LTE-së si dhe resetimi i pajisjes. |ameble| [divider top=”0″]

SHPËRNDAJE