SHPËRNDAJE

Në një prej posteve të më hershme nga ameble është publikuar video reklamë interesante nga rrjeti social Facebook ditën kur ka shënuar 1 miliard përdorues aktiv mujor. Për 8 vite, ose më saktësisht për 105 muaj Facebook arriti një numër prej 1 miliard përdorues duke e shënuar atë në historikun e tij. Në mënyrë që të kuptojmë më mirë rritjen e përdoruesve të Facebook, kemi vendosur të paraqesim historikun e Facebook nga muaji shkurt 2004 deri më sot.

 • Shkurt 2004: zero përdoruesit
 • Dhjetor 2004: 1.000.000 milionë përdoruesit
 • Dhjetor 2005: 5.500.000 milionë përdoruesit
 • Dhjetor 2006: 12 milion përdorues
 • Prill 2007: 20.000.000 milion përdorues
 • Tetor 2007: 50.000.000 milion përdorues
 • Gusht 2008: 100 milion përdorues
 • Jan 2009: 150 milion përdorues
 • Prill 2009: 200 milion përdorues
 • Korrik 2009: 250 milion përdorues
 • Shtator 2009: 300 milion përdorues
 • Dhjetor 2009: 350 milion përdorues
 • Shkurt 2010: 400 milion përdorues
 • Korrik 2010: 500.000.000 milionë përdorues
 • Dhjetor 2010: 600 milionë përdorues
 • Korrik 2011: 750.000.000 milionë përdorues
 • Shtator 2011: 800.000.000 milionë përdorues
 • Prill 2012: 900.000.000 milionë përdorues
 • Tetor 2012: 1 miliard përdorues |ameble| [divider top=”0″]
SHPËRNDAJE