SHPËRNDAJE

Google ka njoftuar për një përditësim të vogël në rrjetin e tyre social Google+. Ky përditësim është për profilet individuale ku nga tani e tutje tregon numrin total të vizitave në profilin tuaj.

Google+ views

Më herët është treguar vetëm numri i personave që të përcjellin, kurse tani tregon edhe numrin e përgjithshëm të vizitave të profilit tuaj.

Pra, kur hapni Google+ dhe shkoni në të majtë tek profili juaj, nga ballina e profilit pastaj të shihni numrin e përgjithshëm të vizitave (shih foton më lartë). Kjo gjithashtu mund të fshehët (shih foton më poshtë). /ameble

Hide Views

SHPËRNDAJE