SHPËRNDAJE

Më herët nëse keni dashur të gjeni tekstin e një këngë të caktuar, u është dashur të kërkoni me terma të veçantë të kërkimit në Google (apo cilëndo makinë të kërkimit), për tu lidhur më ndonjë ueb-faqe që posedon tekste këngësh.

Tani si duket Google është duke e zhvilluar një mundësi shumë më të lehtë për të gjetur tekstin e një këngë nga menyja e kërkimit të vet, ngjashëm si në imazhin e mëposhtëm.

Google Song lyrics

Rezultati i tekstit të një këngë nuk do të shfaqet tërësisht, por vetëm një pjesë e tij, mirëpo do të jepet mundësia të lidheni me GooglePlay për të parë tekstin e plotë. Përderisa kjo pritet të pëlqehet shumë nga përdoruesit, në anën tjetër ueb-faqet e caktuara që posedojnë tekste këngësh nuk do të jenë shumë të kënaqura nga kjo ide e Google-it. /ameble

SHPËRNDAJE