SHPËRNDAJE

Të nderuar vizitor të Ameble, në këtë video mund të shihni një krahasim të shpejtësisë së internetit në Iphone 5.  Në krahasim është testuar dallimi në mes teknologjisë të rrjeteve telefonike 4G LTE dhe 3G. Nga ajo çfarë shohim, shumё çartë vërejmë se 4G LTE është teknologji shumё mё e avancuar se 3G duke dëshmuar dallueshmërinë nё shpejtësi nё shkallen 100% sikur nё Download/Shkarkim po ashtu edhe në Upload/Ngarkim.

[youtube id=”g90QWPG7goM” width=”600″ height=”350″]

|ameble|  [divider top=”0″]

SHPËRNDAJE