Fillimi Marketing

Marketing

Pse Ameble? 

E themeluar në Qershor të vitit 2012, fokusi i ameble-s është të ofroj lajme/informata rreth Teknologjisë Informative, të bëj vlerësime/krahasime të asaj fushë si dhe vetëdijesimin e komunitetit në përdorim të teknologjisë së mirëfilltë. Gjithashtu posedon modulin për shitblerje.

Ameble ka më shumë se 2000 vizitorë unik dhe 15000 faqe të shikuara për çdo muaj, është gjithashtu e njohur për përdoruesit nëpër rrjete sociale si Facebook, Twitter, Google+ dhe posedon kanalin e vet në Youtube.

Mundësitë e reklamimit në uebfaqe 

Ameble ofron shumëllojshmëri të zonave të reklamave që mund të blihen për kohë të caktuar, ditë, javë apo muaj. Çmimi ynë është konkurrues dhe mediat tona ofrojnë një profil të plotë në Ameble. Për të marrë një kopje të çmimorës, na kontaktoni, disa fusha janë të paraqitura ne fotografinë me poshtë.

Mundësitë online (drejtpërdrejt) apo Sponzorimi i ngjarjeve/organizimeve 

Përtej zonave të reklamave standarde (ueb, rrejta sociale, youtube etj), Ameble e kupton se nganjëherë vie dëshira për diçka më shumë se blerja e një reklame andaj ofron një shumëllojshmëri të opsioneve të sponsorizimit dhe ne jemi gjithashtu të mirëpritur për të dëgjuar ndonjë nga ofertat apo idetë tuaja.

Sponsorizimet dhe Reklamat direkte

Për mundësitë e reklamave ose për mundësitë e ardhshme të sponsorizimit të ndonjë produkti ne fushën e teknologjisë, ju lutem kontaktoni departamentin tonë për marketing përmes emailit: marketing@ameble.com