SHPËRNDAJE

Për të tërhequr vëmendjen e përdoruesve si dhe për të treguar realitetin e mangësive ose mundësive që posedojnë produktet nga Apple, në këtë rast produkti iPad, Micosoft ka lansuar një video duke bërë një krahasim të shkurt, por shumë informues në mes të iPad dhe Surface.

I mbështetur në funksione bazike, që një përdorues i rëndomtë duhet të përfiton nga një pajisje, Microsoft Surface sfidon iPad-in dhe në realitet paraqet mundësit çfarë ofrohen nga të dy. Përveç krahasimit të disa funksioneve dhe mundësive,  gjeja më interesante është përmbyllja e videos ku bëhet edhe krahasimi në mes të çmimeve të të dyja pajisjeve, me ç’ rast  iPad është prezantuar si më i shtrenjtë rreth 250 $. A ia vlen, shikoje videon. |ameble|

[youtube id=”wE7AQY5Xk9w” width=”600″ height=”350″]

 

SHPËRNDAJE