SHPËRNDAJE

Microchip Technology ka publikuar dy pllakat me mikrokontrollerin e njohur 32-bit PIC32 për të zhvilluar më lehtë audio mixim digjital 24-bitësh.

DM320413 është pllakë për audio mixim digjital e projektuar që të lidhet me pajisjet mobile Apple ndërsa

DM320014 është pllakë për audio digjitale e projektuar të lidhet me standardin USB 2.0 (Mini-B moduli lidhës).

Pllakat janë të dizajnuara për integrimin e lehtë të audios digjitale dhe analoge në aplikimet e synuara. Karakteristikë e tyre është përfshirja e ndërlidhjës të audios digjitale nëpërmjet USB Mini-B ose Apple iOS modulit lidhës, Mic 1-2 IN, Line-IN, Line-OUT dhe HP 1-2 OUT. /elektor.com/ /microchip.com/[divider top=”0″]

SHPËRNDAJE