SHPËRNDAJE

Duke u bazuar në faqen zyrtare të Iphone, rubrika Mbeshtjetje Teknike për Konsumatoret, Iphone 5 nuk është duke funksionuar njëjtë për secilin konsumator.  Komentet rreth problemeve me Wi-Fi ne Iphone5 vetëm sa po shtohen në forumet e përdoruesve të Iphone5. Përderisa arsyeja e këtij “defekti” akoma është  e pa qartë, një udhëzim nga ana e administratorëve të forumit sugjeron vazhdimisht se problemi qëndron në konfigurimin e sigurisë së Wi-Fi.

“Unë e de aktivizoj… WPA Personal Wifi Security  opsionin [ne ruter] dhe më pas Interneti në Iphone fillon të funksionoj pa problem,” shkroi njeri nga ata që postuan. Ndërsa ueb faqja e entuziasteve të Apple “MacRummors” ka krijuar një rubrikë me emrin “WiFi tepër i ngadalshëm në Iphone5.”

Nga komentet e lexuara nëse i bëjmë një analizë më të thukët këtij problemi shohim se ky është vetëm një problem softuerik që mund të rregullohet me një “update” nga ana e Apple, dhe se ky nuk është një defekt harduerik që na bënë të shqetësohemi shumë. |ameble|  [divider top=”0″]

SHPËRNDAJE