SHPËRNDAJE

De-aktivizimi

  • Sӫ pari provoni metodën e de-aktivizimit te përkohshëm. Nӫse nuk jeni  100% te sigurt se a dëshironi tӫ fshini gjithçka nӫ profilin e llogarisë tuaj nӫ facebook atëherë shfrytëzoni rastin qӫ tӫ provoni mundësinë e de-aktivizimit tӫ përkohshëm.

Deaktovizo Facebookun-Ameble1

Metoda e Fshirjes sӫ faqӫs sӫ Facebook-ut

  • Hyni nӫ faqen pӫr fshirjen e llogarisë “account deletion page”. Nӫ këtë pjesӫ ju do tӫ njoftoheni me tӫ gjitha detajet qӫ shpjegojnë se çfarë donӫ tӫ thotӫ tӫ fshini faqen nӫ facebook. Ndӫr tӫ tjera këtu thuhet “Duam tӫ ju ri-kujtojmӫ qӫ kjo është një fshirje e përjetshme nga facebook, kjo llogari nuk mund tӫ ri-aktivizohet pӫresӫri dhe asnjë informate e fshirӫ nuk mund tӫ rikthehet ndonjëherë”.

Deaktovizo Facebookun-Ameble2

  • Nӫse jeni tӫ sigurt pӫr veprimin e ndërmarr atëherë klikoni butonin Delete My Account, mӫ pas klikoni “Submit” dhe pasi tӫ keni klikuar kӫtӫ buton ndiqeni hapat dhe plotësoni rubrikat e kërkuara siç janë futja e fjalëkalimit, e-mail adresës dhe CAPTCHA kodit.

Deaktovizo Facebookun-Ameble3

  • Mos hyni nӫ llogarinë tuaj nӫ Facebook pӫr 14 ditӫ me radhë dhe pas kësaj kohe llogaria e juaj do tӫ mbyllet përjetësisht.

Nӫse pӫr ndonjë arsye ndërroni mendjen brenda 14 dite kalendarike atëherë vetëm hapeni llogarinë dhe automatikisht profili juaj do te ri-aktivizohet.

Metoda përmes E-mail-it

  • Nӫse pӫr ndonjë arsye këto metoda nuk funksionojnë atëherë kontaktoni kompaninë Facebook direkt përmes e-mail adresës privacy@facebook.com duke shkruajtur nӫ subjekt dhe përmbajte  “delete my account” fshijeni llogarinë time.

Deaktovizo Facebookun-Ameble4

  • Vërejte: Pӫr tӫ marr përgjigje nga Facebook me konfirmim rreth fshirjes sӫ llogarisë suaj ju duhet tӫ prisni disa ditӫ.

Pas pranimit tӫ konfirmimit me e-mail nga facebook, ju mund tӫ provoni tӫ qaseni nӫ llogarinë tuaj. Nӫse nӫ këtë rast nuk mund ti qaseni llogarisë atëherë ajo është fshirë përgjithmonë dhe nuk është mӫ aktive. |ameble|

SHPËRNDAJE