SHPËRNDAJE

CD-teSony dhe Panasonic pritet të punojnë së bashku për të krijuar një standard të ri për një disk optik të aftë për të ruajtur të dhëna deri 300GB, ka njoftuar Panasonic. Qëllimi është të zbulojë teknologji aktuale para përfundimit të vitit 2015. Formati i ri i disk-ut do të jetë në shënjestër drejt përdoruesve profesionistë, bizneseve në mënyrë specifike që kanë nevojë për sasi të mëdha të të dhënave arkivore për afatë të gjatë.

Duke mos treguar ndonjë klient të mundshëm, Sony ka përmendur industrinë e prodhimit të videove, duke përfshirë shtëpitë e filmave vizatimorë dhe transmetuesit, gjithashtu edhe qendrat e shërbimeve Cloud për të dhëna mund të kenë nevojë për kapacitet të lartë të disqeve.

“Disqet optike kanë përmbajtje të shkëlqyer për t’u mbrojtur kundër mjedisit, siç është pluhuri dhe uji dhe gjithashtu mund ti përballojnë ndryshimet e temperaturës dhe lagështisë,” ka thënë Panasonic në një deklaratë për shtyp.

Në krahasim më këto, disqet Blu-ray të sotshëm mund të ruajnë vetëm 25GB në njërën shtresë dhe 50GB në shtresën tjetër. |ameble|

SHPËRNDAJE