SHPËRNDAJE

STIKK së bashku me kompanitë anëtare organizojnë panairin e punës për studentët/profesionistët dhe kompanitë e profilit të Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK).

STIKK ka vendosur të organizojë këtë panair për sektorin e TIK në mënyrë qe t’ju ofrojë mundësi te reja rreth 50 anëtarëve individual ne databazën tone e po ashtu edhe 6 universiteteve anëtare (FIEK. FSHMN, UBT, AUK, UNIVERSUM, ILIRIA dhe RIINVEST) të cilat kanë një numër të madh të studentëve të fushave te ndryshme të interesuar për punësim ne sektorin e TIK.

Panairi planifikohet të mbahet në javën e fundit të Majit, gjegjësisht me 27 Maj 2014, ndërsa me 28 maj do te mbahet tryeza e rrumbullaket ku përfaqësuesit e sektorit privat dhe universiteteve do te diskutojnë rreth mangësisë se shkathtësive dhe mënyrave te tejkalimit te këtij problemi.

Aftësite e kërkuara: Zhvillues i Software, Zhvillues i Databazave, Zhvillues i Uebsajteve, Zhvillues i Front-End, Dizajner Grafik, Teknik i Hardware, Marketing dhe Shitje, Financa, Burime Njerëzore, Zhvillues i Aplikacioneve Mobile (iOS dhe Android), Help Desk.

Data: 27.05.2014

Lokacioni: Innovation Centre Kosovo (ICK). Rr, Rexhep Mala 28A, Prishtinë, 10000 (Përballë menzës së studenteve). /STIKK /ameble

STIKK Panairi i punes 2014 (1)