3G në Kosovë
Fillimi Etiketat 3G në Kosovë

Etiketa: 3G në Kosovë

Edhe “VALA” me 3G

Posta dhe Telekomi i Kosovës (PTK) ka shpallur fituesin për avancimin e platformës së saj të operatorit mobil “Vala” në gjeneratën e tretë 3G...