Rrjeti 4G
Fillimi Etiketat Rrjeti 4G

Etiketa: Rrjeti 4G

Zyrtare: Nga 1 Dhjetori 2013 miratohet rrjeti 3G dhe 4G në...

    Të nderuar lexues, Në mbështetje dhe zbatim të dispozitave të Ligjit për Komunikime Elektronike Nr.04/L-109, parimeve bazë për rregullimin e tregut të komunikimeve elektronike dhe...