SHPËRNDAJE

SummlyAta që posedojnë iPhone mund ta kenë përdorur aplikacionin e quajtur Summly i cili ka filluar nga një adoleshent britanik Nick D’Aloiso, Yahoo ka njoftuar se ka blerë Summly-n në një marrëveshje e cila është raportuar të ketë vlerën 30 milionë dollarë amerikanë.

Kompania Yahoo kanë njoftuar se aplikacioni Summly do të mbyllet përfundimisht, kurse teknologjia prapa këtij aplikacioni do të përdoret në produktet e ardhshme të Yahoo-s.

Aplikacioni Summly ka filluar nga Nick D’Aloisio kur kishte vetëm 15 vjet, ai arriti të fitojë rreth 1 milion funta nga investimet për aplikacionin në atë kohë. Investitorët dhe adoleshenti tanimë janë më shumë së të lumtur më shumën 30milion dollarë të paguar nga Yahoo. |ameble|

SHPËRNDAJE